fbpx
en

Taisyklės

 

1. Sąvokos ir bendrosios nuostatos

1.1. Sąvokos

 • Organizatorius – UAB „TeleSoftas“
 • Tinklalapis – lanparty.gameon.lt
 • Taisyklės – renginio lankytojų ir Tinklalapio naudotojų taisyklės ir pareigos
 • Renginys – GameOn Lan Party 2019, vyksiantis Siemens Arenoje 2019.08.23-2019.08.25.
 • Renginio teritorija – Siemens Arena.
 • Renginio bilietas – „Tiketa“ įsigytas renginio GameOn Lan Party bilietas.
 • Trečioji šalis – stendų statytojai, stendų savininkai, maisto tiekėjai.
 • Lankytojas – GameOn Lan Party bilietą turintis ir jo pagrindu į Renginio teritoriją patekęs dalyvis.

 

1.2. Bendrosios nuostatos

 • Perkant bilietą ir lankydamasis Renginio teritorijoje pažymi, kad jis susipažino su Renginio taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
 • Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Taisykles savo nuožiūra.
 • Bet koks teisinis konfliktas, kylantis iš šių Taisyklių, yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir priklauso kompetentingo teismo sprendimui Kauno mieste.

 

2. Bilietai

2.1. Bendrosios nuostatos

 • Renginio bilietai yra platinami:
  • UAB „Tiketa“ per tiketa.lt ir fizines kasas

3. Lankymasis renginyje

3.1. Patekimas ir Renginio teritorijos taisyklės

 • Patekimas į Renginio teritoriją galimas tik su Renginio bilietu.
 • Patekdamas į Renginio teritoriją, Lankytojas sutinka su Siemens arenos Tvarka ir taisyklėmis ir Organizatoriaus taisyklėmis:
  • Organizatorius yra atsakingas už Renginio teritoriją tik Renginio metu.
  • Lankytojai, Renginio teritorijoje privalo laikytis instrukcijų ir taisyklių, kurias nurodė Organizatorius arba Organizatoriaus įgalioti asmenys. Tvarką renginio vietoje užtikrina apsaugos darbuotojai, Siemens arena personalas, savanoriai. Esant griežtam taisyklių pažeidimui, kada kyla pavojus Lankytojo ar aplinkinių saugumui bei sveikatai, už tvarką atsakingi asmenys turi teisę pašalinti Lanktoją iš Renginio, negrąžinant pinigų už bilietą.
  • Lankytojai apsaugos darbuotojams keliantys abejonių prie įėjimo į renginio teritoriją gali būti apieškoti ar nesineša renginio metu neleistinų ar pavojų galinčių sukelti daiktų.
  • Atsisakantys apsaugos darbuotojų patikrinimo Lankytojai į Renginio teritoriją gali būti neįleisti.
  • Kiekvienas Lankytojas pats yra atsakingas už savo sveikatą, gyvybę bei asmeninių daiktų saugumą.
  • Neblaivūs ir/ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenys į Renginio teritoriją neįleidžiami.
 • Draudžiama:
  • Lankytojams eiti į tarnybines patalpas arba kitas draudžiamų įeiti ženklu pažymėtas vietas.
  • Į Renginio teritoriją atsinešti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, dažų flakonėlių, fejerverkų, ginklų, daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai, ar kitų žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingų daiktų.
  • Laipioti ant stendų konstrukcijų, dekoracijų, laiptų turėklų ar sienų, kurios nėra tam pritaikytos.
  • Įsivesti gyvūnus į Renginio teritoriją.
  • Grasinti, sugadinti, priekabiauti, sunaikinti, piktnaudžiauti, įbauginti ar bet kokiu būdu diskriminuoti kitus renginio Lankytojus bei atlikėjus.
  • Demonstruoti seksualinį priekabiavimą, agresyvų elgesį ar rasizmą.
  • Dėvėti įžeidžiančią aprangą ar simbolius.
  • Gerti alkoholinius gėrimus jaunesniems nei 20 metų asmenims.
  • Parduoti alkoholinius gėrimus jaunesniems nei 20 metų asmenims.
  • Gerti energinius gėrimus jaunesniems nei 18 metų asmenims.
  • Parduoti energinius gėrimus jaunesniems nei 18 metų asmenims.
  • Rūkyti bet kokio tipo cigaretes, taip ir elektronines, tam neskirtose vietose
  • Būti apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų ar haliucinogenų. Prekiautojai, sugauti platinant narkotines medžiagas, bus išprašyti iš Renginio teritorijos, apie juos bus pranešta policijai ir už tai gresia baudžiamoji atsakomybė
  • Reklamuoti kitus renginius ar produktus, dalinant skrajutes, pardavinėjant daiktus, be Organizatoriaus raštiško sutikimo (sutarties).
  • Renginio teritorijoje draudžiama Prekyba be raštiško organizatorių sutikimo (sutarties).
  • Gadinti turtą, kuris priklauso Organizatoriui arba jo samdomoms įmonėms, ar Lankytojams. Tai apima lipdukų klijavimą ir dažų purškimą. Apie bet kokią žalą bus pranešta policijai.

Renginio personalas yra įgaliotas Renginio Organizatoriaus ir turi teisę nuspręsti, ar aukščiau paminėtos taisyklės yra pažeistos. Nesilaikant Renginio taisyklių pažeidėjas bus pašalinamas iš renginio ir pinigai už renginio bilietą nebus grąžinami.

 • Lankytojų amžiaus apribojimai:
  • Lankytojas gali būti paprašytas parodyti savo amžių patvirtinantį asmens dokumentą (ID kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą) įleidimo į Renginio teritoriją metu.
  • Lankytojai jaunesni nei 18 metų, neturintys tėvų sutikimo, negali patekti į Renginio teritoriją.
 • Įrašai renginyje
  • Renginio metu renginio teritorijoje profesionalus filmavimas ir/ar fotografavimas leidiniams ar transliacijoms griežtai draudžiama filmuoti be išankstinio renginio organizatorių leidimo.
  • Lankytojas sutinka būti fotografuojamas, filmuojamas ir įrašomas Renginio metu. Patekdamas į Renginį Lankytojas sutinka, kad su juo susijusi medžiaga galės būti naudojama reklaminiams tikslams.
 • Nei Organizatorius, nei Organizatoriui dirbantys asmenys neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią patyrė Lankytojai ar trečiosios šalys, įskaitant turto žalą ar sužeidimus dėl:
  • Bent vieno iš Taisyklių punkto pažeidimo
  • Vagystės atveju
  • Didelio triukšmo ir garso
  • Buvimo šalia scenos
 • Pamesti ir rasti daiktai bus saugomi Organizatoriaus būstinėje dvi savaites po renginio. Vėliau Organizatorius pasilieka teisę šiuos daiktus išmesti.

3.2. Trečiųjų šalių atsakomybė

 • Organizatorius neatsako už per trečiąsias šalis patirtą žalą:
  • Apsinuodijimą
  • Kūno sužalojimą

3.3. Renginio pranešėjų ir programos pasikeitimai

 • Organizatorius be išankstinio pranešimo gali pakeisti Renginio programos laiką, pridėti papildomų programos dalių ar pranešėjų.
 • Organizatorius neatsako už dėl atlikėjų kaltės atšauktus pasirodymus ir pranešimus.

 

4. Autorinės teisės

4.1. Organizatoriaus skelbiami darbai (tekstai, paveikslėliai, ikonos, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai) Renginio metu ir Tinklalapyje yra Organizatoriaus autoriniai darbai ir priklauso Organizatoriui be teisės juos panaudoti trečiosioms šalims. Jeigu nėra kitaip nurodyta Taisyklėse arba neturite raštiško Organizatoriaus sutikimo, draudžiama:

 • pritaikyti, atkurti, saugoti, platinti, spausdinti, rodyti, atlikti, skelbti ar kurti naujus kūrinius iš bet kurios Tinklalapio dalies.

 

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Asmens duomenų apsaugą grindžiame remdamies UAB „TeleSoftas“ Privatumo taisyklėmis.

 

6. Siemens arena tvarka ir taisyklės

6.1. GameOn Lan Party 2019 Taisykles papildo Siemens arena Tvarka ir taisyklės.

 

Partneriai
Rėmėjai